ЗАЯВКА ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ

За да изкупим Вашият автомобил, той трябва да отговаря на следните критерий: Дата на първа регистрация до 10 години и максимален пробег на автомобила до 200 000 км.